Laadinfra voor elektrische voertuigenElektrisch vervoer vraagt om investeringen in passende laadinfrastructuur. Het gebruik van laadpalen zorgt voor een forse toename van de vermogensvraag en belasting van de netaansluiting. Netbeheerders hebben in toenemende mate moeite om tijdig de gewenste netverzwaringen uit te voeren. Wij bieden een tijdelijke of permanente oplossing met de inzet van onze batterijcontainers. Hierbij leveren we maatwerk, in nauwe samenwerking met onze partners en andere toeleveranciers. Op basis van onze analyses maken een inschatting van de stroombehoefte en geven we een advies over de daarvoor benodigde laadinfra.Toepassingen:


Onze batterijcontainers zijn mobiel en inzetbaar voor laadpalen indien er een beperkte netaansluiting aanwezig is, of zelfs geen.


Elk type laadpaal kan aan onze batterijcontainers gekoppeld worden. 


Tot slot maakt de inzet van mobiele batterijcontainers laadinfra emissieloos, stil en schoon.