Veilig winkelen

Rent A Battery is een zusteronderneming van StoredEnergy.


StoredEnergy is een onderneming gericht op het verbeteren van energieopslag. De kennis uit deze markt willen wij tastbaar maken in de dagelijkse gang van zaken. Met Rent A Battery willen wij de accu's met de bijbehorende techniek beschikbaar maken voor het alledaags gebruik.