De voordelen van batterijen ten opzichte dieselgeneratoren

dinsdag 1 augustus 2023 | Categorie: Kennis

Voor tijdelijke stroomvoorziening en backup (UPS) installaties worden tradioneel dieselgeneratoren gebruikt. In de afgelopen jaren zijn er daarnaast steeds krachtiger batterijen op de markt gekomen. Hoewel beide hun plaats hebben, hebben batterijen de afgelopen jaren aanzienlijk terrein gewonnen van dieselgeneratoren vanwege verschillende belangrijke voordelen. Laten we eens dieper ingaan op waarom batterijen een duurzame keuze zijn ten opzichte van hun fossiele brandstof-aangedreven tegenhangers.

 

1. Emissievrij

Een van de meest in het oog springende voordelen van batterijen is hun milieuvriendelijkheid. Terwijl dieselgeneratoren vertrouwen op fossiele brandstoffen die broeikasgassen en luchtvervuiling produceren, stoten batterijen geen schadelijke emissies uit tijdens hun werking. Er komt dus geen CO2, stikstof of roet vrij tijdens het gebruik. Dit betekent dat ze de luchtkwaliteit niet schaden en geen bijdrage leveren aan klimaatverandering. 

2. Stille werking

Een ander belangrijk voordeel van batterijen is hun stille werking. Dieselgeneratoren kunnen vaak luidruchtig zijn en trillingen veroorzaken, wat veel hinder oplevert voor de directe omgeving. Batterijen werken vrijwel geruisloos, wat vooral gunstig is in situaties waar stilte belangrijk is, zoals in woonwijken, op campings of tijdens evenementen.

3. Lagere operationele kosten

Het gebruik van dieselgeneratoren gaat gepaard met voortdurende kosten voor brandstof, onderhoud en reparaties. Vooral wanneer dieselgeneratoren gedurende langere periodes stationair draaien (bijvoorbeeld om standy te staan) worden vaak ongemerkt grote hoeveelheden diesel gebruikt. Hoewel de bruto huurprijs van batterijen over het algemeen hoger is dan die van generatoren, hebben batterijen aanzienlijk lagere operationele kosten omdat ze geen brandstof nodig hebben en minder onderhoud vereisen.  Dus hoewel de initiële investering in batterijen misschien wat hoger is, leiden de lagere operationele kosten op de lange termijn vaak tot aanzienlijke besparingen. Een besparing van meer dan 90% op het dieselverbruik is niet ongebruikelijk!

4. Efficiëntie en flexibiliteit

Batterijen bieden een hoge energie-efficiëntie, omdat ze direct stroom leveren zonder verlies door verbranding of mechanische aandrijving. Bovendien zijn batterijen flexibel in hun toepassingen en kunnen ze snel worden ingezet voor zowel lage als hoge vermogens, zonder dat er tijd nodig is om een generator op te starten en te stabiliseren. Dit maakt batterijen ideaal voor situaties waarin snelle stroomtoevoer van cruciaal belang is.

5. Veiligheid

Batterijen zijn over het algemeen veiliger dan dieselgeneratoren, aangezien ze geen brandstofopslag of open vlammen hebben. Dieselbrandstof kan gevaarlijk zijn, vooral in situaties waarin morsen of lekken kunnen optreden. Batterijen hebben geen dergelijke risico's en dragen bij aan een veiligere werkomgeving.

Conclusie

Terwijl de wereld de overstap maakt naar duurzame energieoplossingen, spelen batterijen een steeds grotere rol in het creëren van een groenere en schonere toekomst voor ons allemaal.

Hoewel beide technologieën hun eigen voordelen hebben, tonen batterijen zich steeds vaker als de milieuvriendelijke, kostenefficiënte en flexibele keuze voor stroomopwekking. Met hun stille werking en lage operationele kosten zijn batterijen een aantrekkelijke optie voor tal van toepassingen, variërend van draagbare stroombronnen tot back-upvoeding voor bedrijven.

Natuurlijk kennen batterijen ook hun uitdagingen op het gebied van hun productie, transport, veiligheid en het opladen. Hier gaan we in een volgende blogpost uitgebreider op in!

Terug naar het nieuwsoverzicht